Czy mogę stosować Forbrain u osób, które mają poważne problemy lub ciężkie zaburzenia?

Tak. Forbrain to narzędzie uzupełniające terapię. Na pewno nie jest w stanie jej zastąpić, ale może pomóc w jej lepszym zintegrowaniu. Natomiast Forbrain jest niewskazany w przypadku osób dotkniętych chorobą Parkinsona, ponieważ w ich przypadku stymulacja może wywołać efekt przeciwny do zamierzonego. 

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy można używac słuchawek Forbrain w przypadku osób cierpiących na chorobę Parkinsona ?

Forbrain jest niewskazany w przypadku osób dotkniętych chorobą Parkinsona, ponieważ w ich przypadku stymulacja może wywołać efekt przeciwny do zamierzonego. 

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy mogę zalecać stosowanie słuchawek Forbrain osobom cierpiącym na padaczkę?

Radzimy, by stosować je tylko wtedy, gdy zaleci to specjalista, i pod jego nadzorem.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy moje dziecko, które jeszcze nie mówi, może korzystać ze słuchawek Forbrain?

Tak, jeżeli skończyło 3 lata i jest w stanie wydawać dźwięki. Nabywanie umiejętności mówienia wiąże się z bardzo złożonym procesem poznawczym, wymagającym korygowania samego siebie. Forbrain może ułatwić to zadanie, pomagając dziecku lepiej odbierać swój głos. Oczywiście w przypadku opóźnień w rozwoju mowy Forbrain powinien być narzędziem wspomagającym odpowiednią terapię specjalistyczną.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy mogę używać słuchawek Forbrain w przypadku ubytków słuchu?

Tak, z wyjątkiem sytuacji, gdy w obojgu uszach występują ubytki słuchu powyżej 80% lub w przypadku implantu ślimakowego.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy mogę stosować Forbrain u osób, które cierpią na nadwrażliwość słuchową lub zbyt małą wrażliwość słuchową?

Tak. W tej sytuacji należy dostosować poziom dźwięku mikrofonu, aby korzystanie ze słuchawek Forbrain było komfortowe dla danej osoby. Jeżeli korzystanie ze słuchawek będzie zbyt nieprzyjemne, należy zaprzestać ich używania.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy mogę stosować Forbrain do ćwiczeń u osób jąkających się?

Forbrain nie został zaprojektowany z myślą o takim zastosowaniu i nie można go uznać za klasyczny system DAF (Delayed Auditory Feedback), czyli sprzężenia zwrotnego z opóźnieniem własnego głosu. W praktyce wiele osób korzysta z tego narzędzia i używa go zgodnie z zaleceniami specjalisty w tej dziedzinie. Niemniej przyczyny i podłoże jąkania mogą być bardzo różne, toteż Forbrain nie zawsze może być zalecany do terapii tego zaburzenia.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie

Czy słuchawek Forbrain można używać do poprawy słuchu?

Celem słuchawek Forbrain nie jest poprawa słuchu czy zastąpienie aparatu słuchowego. Słuchawki mogą ułatwiać percepcję własnego głosu i tym samym przywracać radość z porozumiewania się osobom, które mają częściowe ubytki słuchu. Dodatkowo, kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Forbrain stymuluje układ słuchowy i w ten sposób może częściowo rekompensować brak symulacji dźwiękowej. Obecnie prowdzone są liczne badania w tej dziedzinie.

Czy ta odpowiedź była dla Państa pomocna ?

Tak Nie