SOUND FOR LIFE LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w niniejszym Porozumieniu, Polityce prywatnosci i kazdym dokumencie dotyczacym witryny internetowej lub oferowanej uslugi, wedlug wlasnego uznania i bez koniecznosci wczesniejszego powiadomienia. O wprowadzonych zmianach SOUND FOR LIFE informuje na swojej witrynie internetowej, podajac date ostatniej modyfikacji. Regularnie odwiedziny na witrynie internetowej pozwola zapoznac sie z najnowsza wersja tych dokumentów.

WARUNKI OGÓLNE PROGRAMU FORBRAIN® DLA ZAREJESTROWANYCH UZYTKOWNIKÓW-SPECJALISTÓW

W przypadku podpisania zgody na uczestnictwo w Programie (zwanym dalej „Programem”) dla Zarejestrowanych Uzytkowników-Specjalistów (zwanych dalej „Zarejestrowanymi Uzytkownikami”), Uzytkownik wyraza zgode na Warunki Ogólne Programu, majace zastosowanie w stosunkach miedzy nim a SOUND FOR LIFE INC., spólka zarejestrowana w Hongkongu, z siedziba pod adresem: Unit 1618, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Knowloon, Hongkong.

Prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Zalogowanie sie na swoje konto na witrynie internetowej www.forbrain.com za pomoca osobistego hasla oraz zlozenie zamówienia na produkt lub usluge jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na niniejsze Warunki Ogólne. W razie niezrozumienia lub niewyrazenia zgody na Warunki Ogólne w ich pelnym brzmieniu nie nalezy logowac sie na swoje konto ani nie zamawiac zadnych produktów czy uslug, ani tez nie polecac urzadzenia Forbrain, wystepujac w charakterze specjalisty.

Polityka prywatnosci

Wiecej informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystania i udostepniania przez SOUND FOR LIFE informacji na temat uzytkowników witryny mozna znalezc w Polityce prywatnosci SOUND FOR LIFE.

Uzytkownik wyraza zgode na to, aby SOUND FOR LIFE LIMITED – w celu realizacji zamówienia i ochrony Zarejestrowanego Uzytkownika oraz SOUND FOR LIFE LIMITED przed oszukanczymi transakcjami – przekazalo godnym zaufania osobom trzecim informacje o zamówieniu w celu weryfikacji danych bankowych i pocztowych.

Pomoc techniczna

W sprawie pomocy technicznej dotyczacej Programu nalezy sie kontaktowac z SOUND FOR LIFE LIMITED, wysylajac e-mail na adres: info@forbrain.com

W przypadku kazdego kontaktu z SOUND FOR LIFE LIMITED nalezy podac swój numer Zarejestrowanego Uzytkownika.

Wniosek o utworzenie profilu Zarejestrowanego Uzytkownika

SOUND FOR LIFE LIMITED moze odmówic utworzenia profilu Zarejestrowanego Uzytkownika bez koniecznosci podania wyjasnienia.

Udzial w Programie jest zastrzezony wylacznie dla nastepujacych specjalistów:

• Logopeda
• Terapeuta zajeciowy
• Nauczyciel dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Audiolog
• Trener glosu
• Psycholog
• Lekarz
• Trener
• Nauczyciel
• Stowarzyszenie edukacyjne lub terapeutyczne

Przed zatwierdzeniem utworzenia konta lub w pózniejszym terminie SOUND FOR LIFE LIMITED moze poprosic o informacje lub dokumenty umozliwiajace potwierdzenie faktu przynaleznosci do jednego z powyzszych zawodów. W przypadku, gdy skladajacy wniosek nie jest przedstawicielem jednego z powyzszych zawodów, SOUND FOR LIFE LIMITED moze odrzucic jego wniosek lub zawiesic dzialalnosc jego konta w dowolnym momencie.

Procedura zalecania sluchawek Forbrain

Po zatwierdzeniu jego konta Zarejestrowany Uzytkownik ma prawo zalecac stosowanie sluchawek FORBRAIN swoim klientom w ramach prowadzonej dzialalnosci zawodowej, ale nie jest uprawniony do sprzedazy, wynajmu czy odstepowania sluchawek Forbrain swoim klientom.

Niezaleznie od powyzszych warunków, Zarejestrowany Uzytkownik moze kupic sluchawki Forbrain w zastepstwie swojego klienta, skladajac zamówienie na www.forbrain.com. W takim wypadku Zarejestrowany Uzytkownik moze podac swoje nazwisko w formularzu zamówienia i dokonac platnosci swoja karta kredytowa lub ze swojego konta PayPal, ALE musi podac informacje na temat swojego klienta w czesci formularza przeznaczonej na informacje o dostawie.

W przypadku zamówienia ponad 3 par sluchawek Forbrain na adres Zarejestrowanego Uzytkownika w ciagu 3 miesiecy, jego konto moze zostac zawieszone.

Warunki zalecania sluchawek Forbrain

W ramach Programu dla specjalistów mozna zalecac stosowanie sluchawek Forbrain swoim klientom. Zarejestrowany Uzytkownik nie moze przekazywac informacji sprzecznych z informacjami ogólnymi i szczególowymi dostarczonymi przez SOUND FOR LIFE LIMITED, zawartymi na witrynie internetowej www.forbrain.com lub poza nia, w biuletynach informacyjnych oraz instrukcjach uzytkowania czy poradnikach pedagogicznych.

Osobisty numer Zarejestrowanego Uzytkownika

W chwili utworzenia konta Użytkownik otrzymuje personalny kod afiliacyjny. Użytkownik ma prawo udostępnić swój kod afiliacyjny w internecie lub w materiałach pisanych dostępnych dla określonej grupy osób, klientów lub potencjalnych klientów, jednak prawo to jest ograniczone i odwołalne. SOUND FOR LIFE LIMITED może, bez podania konkretnej przyczyny, poprosić Użytkownika o skorygowanie, zmodyfikowanie lub usunięcie kodu oraz treści dostępnych on-line, odnoszących się do urządzenia Forbrain®. Użytkownik nie może publikować kodu afiliacyjnego w miejscach dostępnych publicznie i/lub w folderach reklamowych. Jeżeli kod afiliacyjny zostanie udostępniony wraz z niewłaściwymi treściami lub opublikowany w folderze reklamowym i/lub w miejscu dostępnym publicznie, SOUND FOR LIFE LIMITED może podjąć decyzję o dezaktywacji kodu, nawet jeżeli publikacji kodu i treści nie dokonał Użytkownik, dla którego wygenerowano dany kod.

Naliczanie prowizji

Za kazdym razem, gdy na witrynie www.forbrain.com zostanie zarejestrowane zamówienie z podaniem przez klienta osobistego numeru Zarejestrowanego Uzytkownika w polu formularza przeznaczonym do tego celu, na koncie Zarejestrowanego Uzytkownika zostanie naliczona prowizja.

PROWIZJA NIE ZOSTANIE NALICZONA, JEZELI KLIENT NIE PODA OSOBISTEGO NUMERU ZAREJESTROWANEGO UZYTKOWNIKA, JEZELI NUMER PODANY PRZEZ KLIENTA BEDZIE NIEPOPRAWNY LUB JEZELI KONTO ZAREJESTROWANEGO UZYTKOWNIKA ZOSTALO ZAWIESZONE LUB NIE JEST ZATWIERDZONE.

Wysokosc prowizji

Kwotę prowizji dla Użytkownika określa SOUND FOR LIFE LIMITED. Wysokość tej kwoty może w każdej chwili ulec zmianie, choć ewentualnie wprowadzona zmiana nie będzie dotyczyła kwot zamówień opłaconych przez klientów Użytkownika przed jej wprowadzeniem.

Polityka platnosci

Zarejestrowany Uzytkownik moze zazadac w dowolnym momencie wyplaty naleznej mu prowizji. Prowizje mozna wyplacic dwa razy w roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jezeli Zarejestrowany Uzytkownik chcialby otrzymywac prowizje wiecej niz dwa razy w roku, pokryje nastepujace koszty:

- Prowizja mniejsza lub równa 1000 EUR (1400 USD) = 3,5%
- Prowizja od 1000 do 5000 EUR (1400-7000 USD) = 1,5%
- Prowizja wieksza lub równa 5000 EUR (7000 USD) = 1%

Kazdy wniosek o wyplate prowizji powinien zostac zlozony z konta Zarejestrowanego Uzytkownika i dotyczyc calkowitej kwoty naleznej w danym momencie prowizji. Nie jest mozliwe zlozenie wniosku o wyplate jedynie czesci naleznej prowizji. Wyplata prowizji dokonywana jest wylacznie przelewem bankowym.

SOUND FOR LIFE LIMITED dokona przelewu naleznej Zarejestrowanemu Uzytkownikowi prowizji w ciagu 15 dni roboczych od zlozenia wniosku. Zarejestrowany Uzytkownik ponosi wszystkie koszty przelewu, co dotyczy równiez wyplaty realizowanej tylko dwa razy w roku.

W razie podania przez Zarejestrowanego Uzytkownika nieprawidlowych danych rachunku bankowego SOUND FOR LIFE LIMITED nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty. W razie zwrotu juz przelanej kwoty na konto SOUND FOR LIFE LIMITED, Zarejestrowany Uzytkownik moze zlozyc wniosek o nowy przelew, na tych samych warunkach jak poprzednio, obejmujacych pokrycie kosztów przelewu.

Zwiększone benefity afiliacyjne

SOUND FOR LIFE może zaoferować Użytkownikowi możliwość uzyskania prowizji pośredniej od sprzedaży dokonanej przez innych użytkowników Programu Afiliacyjnego, którzy zarejestrowali się do niego za pomocą kodu Użytkownika. Oferta prowizji pośredniej jest odwoływalna w każdej chwili. Kwotę prowizji pośredniej określa SOUND FOR LIFE LIMITED. Użytkownik nie otrzyma prowizji pośredniej od sprzedaży dokonanej przez innych użytkowników, jeżeli są oni zarejestrowani w Programie Afiliacyjnym dłużej niż dwa lata.

Likwidacja konta

Zarejestrowany Uzytkownik moze zlikwidowac swoje konto w dowolnej chwili. W tym celu nalezy przeslac e-mail na adres info@forbrain.com. Prowizja naliczona przed likwidacja konta zostanie wyplacona zgodnie z polityka platnosci SOUND FOR LIFE LIMITED.

W przypadku naruszenia przez Zarejestrowanego Uzytkownika niniejszych Warunków Ogólnych SOUND FOR LIFE LIMITED moze zlikwidowac lub zawiesic konto Zarejestrowanego Uzytkownika oraz odmówic wyplaty prowizji.