Model dzialalnosci SOUND FOR LIFE Ltd opiera sie na strategicznych sojuszach ze specjalistami.

Producent

AftershokzProducent urzadzenia, AFTERSHOKZ, to spólka chinsko-amerykanska i jeden z liderów w dziedzinie sluchawek opartych na przewodnictwie kostnym.
AFTERSHOKZ dysponuje dzialem badan i rozwoju skladajacym sie z okolo dwudziestu osób: inzynierów i projektantów, którzy przez prawie rok zajmowali sie opracowaniem sluchawek Forbrain®.

 

W pelni doceniamy ich zaangazowanie w zapewnienie jakosci, zarzadzanie srodowiskiem pracy oraz ich niestrudzony wysilek zmierzajacy do opracowania nowego produktu.
www.aftershokz.com


Metodą TOMATISA®

tomatisTrening uwagi słuchowej zwany Metodą TOMATISA® został stworzony i udoskonalony przez francuskiego lekarza laryngologa, Alfreda TOMATISA (ur. 1 stycznia 1920, zm. 25 grudnia 2001).

Znaczną część swego życia zawodowego poświęcił on na badania nad związkiem miedzy uchem a głosem, a co sie z tym wiąże, między słuchaniem a komunikacją.

TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. kontynuuje tradycje autora Metody TOMATISA, równocześnie dokładając starań, aby technika ta stała się bardziej dostępna i zrozumiała dla odbiorców – i rzecz jasna coraz skuteczniejsza, dzięki rozwojowi techniki i badań naukowych.

Więcej informacji na : www.tomatis.com