forbrain full image

Forbrain® to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach. Są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

 • bone conduction earphones

  Lepsze przekazywanie sensorycznego komunikatu dźwiękowego.

  „Słuchamy siebie przez kości naszego ciała”. Gdy wydajemy jakiś dźwięk, struny głosowe drgają. Ich drgania przekazywane są najpierw drogą kostną, a następnie drogą powietrzną. Dlatego też, gdy zasłonimy uszy, możemy bez problemu słyszeć nasz własny głos. Również z tego powodu trudno jest rozpoznać swój głos na nagraniu – bo jest ono przekazywane tylko drogą powietrzną.

  Przewodnictwo kostne ma podstawowe znaczenie, gdyż jest 10 razy szybsze niż przekazywanie dźwięku drogą powietrzną i w znacznym stopniu rekompensuje straty wynikające z przewodnictwa powietrznego i otaczającego nas hałasu.

  Forbrain® wzmacnia przekazywanie dźwięków drogą kostną. W ten sposób, dzięki słuchawkom z przewodnictwem kostnym, wyposażonym w bardzo czuły mikrofon, poprawiamy percepcję własnego głosu. Jesteśmy w stanie łatwiej analizować i przyswajać informacje przekazywane przez nasz głos. Przyjmując optymalną postawę słuchania samego siebie, zwracamy większą uwagę na sens tego, co mówimy.

  Słuchawki kostne Forbrain® są umieszczone przed uchem, na kości skroniowej, i nie zasłaniają uszu. Dzięki temu użytkownik w naturalny sposób nadal słyszy dźwięki otoczenia. Można w związku z tym skupić się na własnym głosie, nie odcinając się od dźwięków z zewnątrz i w ten sposób nauczyć się koncentrować na tych dźwiękach, które są istotne. Używając słuchawek Forbrain® można więc słuchać innych (rodziców, nauczyciela, terapeuty, trenera itp.) i normalnie z nimi rozmawiać.

 • forbrain dynamic filter

  Lepsze przekazywanie informacji sensorycznych

  Chociaż przewodnictwo kostne umożliwia lepsze słuchanie samego siebie, to jednak przekazywany komunikat głosowy powinien być dobrej jakości. I tutaj podstawową rolę odgrywa dynamiczny filtr – słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji zgodnie ze określonymi kryteriami. Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy. Dzięki bardzo czułemu, dynamicznemu filtrowi słyszymy swój głos już skorygowany. W ramach reakcji zwrotnej spontanicznie i nieświadomie poprawiamy swój „gest wokalny”, czyli dźwięk wydawany w reakcji na usłyszany komunikat. Głos staje się bardziej rytmiczny i harmonijny, ma piękniejszą barwę.

  Ponadto rolą filtra jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Tym samym, sprzyjając przekazywaniu wysokich składowych harmonicznych, Forbrain® skutecznie poprawia naszą dynamikę i koncentrację.

  Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain®, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla „gestu wokalnego” i pisania.

  Codzienne używanie słuchawek Forbrain® umożliwia odbiór i przekazywanie informacji sensorycznych najwyższej jakości.