Back to list

Kristin Mosman
(logopeda, pracuje w szpitalu)

« Forbrain nakierowuje sieć neuronów w mózgu na kontrolę uwagi. Uczestnik jest bardziej odporny na dystraktory i skupiony na wykonaniu zadania »

Po pierwsze: wydaje się, że jednorazowe użycie słuchawek Forbrain przez 15 minut poprawia jakość głosu, jeżeli nie trwale, to przynajmniej na siedem kolejnych minut (czas nagrania). To w każdym razie wykazały co najmniej trzy z sześciu parametrów ilościowych głosu, które udało się nam zbadać. Niektóre z tych parametrów dały wiarygodne wyniki (znacząca różnica pomiędzy poziomem wyjściowym a użyciem słuchawek Forbrain; między użyciem słuchawek Forbrain a czasem po ich użyciu; oraz pomiędzy poziomem wyjściowym a czasem po użyciu słuchawek).

Po drugie: podczas czytania z włączonymi słuchawkami Forbrain i bezpośrednio później co najmniej przez siedem minut (czas nagrania), nastąpiło znaczące zwiększenie pobudzenia emocjonalnego, stwierdzone na podstawie podwyższonego przewodnictwa skóry i podwyższonego rytmu pracy serca.


I wreszcie najważniejsze, gdyż potwierdza pierwotną hipotezę, która zainspirowała to badanie i którą przedstawiłam w sprawozdaniu na temat zasad działania słuchawek Forbrain (lipiec 2014), a mianowicie, że używanie tych słuchawek nakierowuje sieć neuronów w mózgu na kontrolę uwagi, więc uczestnik jest bardziej odporny na dystraktory i skupiony na wykonaniu zadania. Zostało to potwierdzone przez osłabioną reakcję mózgu na dystraktory, a zważywszy, że pomiary po użyciu słuchawek Forbrain przebiegały 80 minut od ich użycia, można uznać, że efekty utrzymują się przed tak długi okres czasu.

Jestem raczej zadowolona z wykonanej pracy, chociaż przed jej rozpoczęciem nie byłam w pełni świadoma technicznej złożoności tego badania, które tutaj pokrótce opiszę. Po pierwsze: przeanalizowaliśmy ponad 20 zmiennych, dla których opracowaliśmy szereg czasowy składający się z co najmniej 48 lub większej liczby punktów (np. 102 w przypadku rytmu pracy serca, przewodnictwa skórnego i parametrów głosu). Po drugie: metody użyte do zgromadzenia pomiarów na podstawie nagrań były dość skomplikowane, a w niektórych przypadkach wymagały użycia złożonych algorytmów matematycznych do analizy sygnałów (np. nagrań głosu). I wreszcie, analiza statystyczna studium jednego przypadku nie jest tak częsta jak wnioskowanie statystyczne, w związku z czym nie są dostępne komercyjne programy, które umożliwiłyby automatyzację analizy. Ale ostatecznie, wkładając w to nieco więcej wysiłku niż pierwotnie planowane, zrealizowaliśmy badanie na czas i otrzymaliśmy bardzo istotne wyniki.