Back to list

Robin Harwell
(logopeda z certyfikatem ASHA – American Speech-Language-Hearing Association)

« Forbrain to narzędzie, które tworzy albo przywraca takie połączenia w mózgu, które pozytywnie wpływają na mowę dzięki lepszemu przetwarzaniu dźwięków »

Jestem logopedą już ponad 35 lat i używam podczas terapii wielu różnych pomocy logopedycznych, dzięki którym pacjenci osiągają lepsze rezultaty. Niedawno odkryłam słuchawki Forbrain i od tamtej pory używam ich do pracy z pacjentami. Jesteśmy wszyscy zachwyceni rezultatami. Używam tych słuchawek u pacjentów od 7. do powyżej 70. roku życia i widzę u nich lepszą artykulację i ogólnie poprawę pod względem mowy. Stosuję Forbrain u pacjentów z różnymi diagnozami, m.in. z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, niewydolnością podniebienno-gardłową, chorobą Parkinsona, zespołem deficytu uwagi oraz innymi zespołami, które wpływają na kompetencje komunikacyjne. Widzę, że w miarę używania słuchawek mowa staje się bardziej wyraźna, widać poprawę w elementach prozodycznych (intonacja, tempo i rytm), i to zarówno, kiedy pacjenci mają założone słuchawki, jak i później, ponieważ używają ich na co dzień. Widzę też rezultaty, które można przypisać lepszym kompetencjom komunikacyjnym, jak np. większa pewność siebie, mniejszy poziom lęku w sytuacjach, które wymagają zabierania głosu, a także częstsze inicjowanie i rozszerzanie interakcji za pomocą komunikacji werbalnej.

Uważam (i może badania naukowe to potwierdzą), że Forbrain to narzędzie, które przy regularnym używaniu tworzy albo przywraca takie połączenia w mózgu, które pozytywnie wpływają na mowę dzięki lepszemu przetwarzaniu dźwięków, a szczególnie dźwięków mowy.